IT partner s.r.o., Dunajské nábrežie 12, Komárno

tel.: 035/7777 777, info@itpartner.sk