Zoradiť podľa:
Agroservis, s.r.o - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
Akadémia vzdelávania - Komárno
 • dodávka kancelárskej techniky
 • dodávka kancelárskych PC
Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka a inštalácia servera
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
Dunaj Petrol Trade a.s. - Komárno
 • dodávka a inštalácia servera
 • dodávka a inštalácia telefónnej ústredne Ateus Omega
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • dodávka prepínačov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
FOREX- Karol Tárnok - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
Gabriel kovacs - gart - Komárno
 • dodávka pracovných staníc
GLS WEB Design, s.r.o. - Komárno
 • dodávka notebookov
 • dodávka pracovných staníc
Gustagrup s.r.o. - Komárno
 • dodávka kancelárskej techniky
 • dodávka kancelárskych PC
 • správa a údržba počítačovej siete
Gymnázium Hansa Selyeho - Komárno
 • vytvorenie a konfigurácia bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi
CHOKITO TRANS s.r.o. - Kolárovo
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka a inštalácia servera
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • dodávka software-ov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
in - Elis SK, s.r.o. - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • správa a údržba počítačovej siete
Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých - Košice
 • dodávka kancelárskej techniky
 • dodávka kancelárskych PC
IP TRANS, s.r.o. - Kolárovo
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka a inštalácia servera
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • dodávka software-ov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
Kolárovské vzdelávacie centrum, n.o. - Kolárovo
 • dodávka kancelárskych PC
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
Lekáreň LACHESIS - NEOPHARM s.r.o - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
Mesto Komárno - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
MG TRADE, s.r.o. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka a inštalácia servera
Mudr. Eva Kuzmová - Komárno
 • dodávka kancelárskej techniky
 • dodávka notebookov
Mudr. Lopušná Katarína - Komárno
 • dodávka kancelárskej techniky
Nádácia pre Univerzitu Jána Selyeho - Komárno
 • dodávka pracovných staníc
Netkom s.r.o - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
New Yorker (Obchodné centrum Optima) - Košice
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
Nuritech SK - Hurbanovo
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • konfigurácia servera
Obecný úrad Marcelová - Marcelová
 • dodávka kancelárskych PC
OLYMPS DOOR spol. s r. o. - Komárno
 • dodávka notebookov
 • dodávka servera
P.F. trend, s.r.o - Komárno
 • dodávka a inštalácia servera
Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka a inštalácia servera
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka tlačiarne pre pracovné skupiny
Real-N s.r.o - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
Regionálne osvetové centrum - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
RENEM s.r.o. - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • správa a údržba počítačovej siete
S o X R a, s.r.o. - Medicína - Komárno
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
SEKO SHOP - Komárno
 • vytvorenie a konfigurácia bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi
SenZo SLOVAKIA, spol. s r.o. - Komárno
 • správa a údržba počítačovej siete
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
SILCOTEC EUROPE (SK) s.r.o. - Komárno
 • správa a údržba počítačovej siete
Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
Slovenské lodenice Komárno, a.s. - Komárno
 • dodávka a inštalácia veľkoformátovej tlačiarne
 • dodávka notebookov
 • dodávka pracovných staníc
 • dodávka software-ov
Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • správa a údržba počítačovej siete
Steffan D.C., s.r.o. - Svodín
 • dodávka kancelárskych PC
Stroje a mechanizmy, a.s., - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • dodávka prepínačov
 • dodávka software-ov
Trémas Slovakia spol, s.r.o. - Komárno
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
Univerzita Jána Selyeho - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
Vydavateľstvo KT, spol. s r.o. - Komárno
 • dodávka pracovných staníc
Winery corp., s.r.o. - Komárno
 • dodávka kancelárskej techniky
 • dodávka pracovných staníc
Základná škola Eötvos - Komárno
 • vytvorenie a konfigurácia bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka tlačiarne pre pracovné skupiny
Združená stredná škola obchodu a služieb - Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
Korporátna sféra
 • Agroservis, s.r.o – Komárno
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • FOREX- Karol Tárnok – Komárno
 • Gustagrup s.r.o. – Komárno
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • in – Elis SK, s.r.o. – Komárno
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. – Komárno
 • MG TRADE, s.r.o. – Komárno
 • New Yorker (Obchodné centrum Optima) – Košice
 • P.F. trend, s.r.o – Komárno
 • Paulis Tibor – ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY – Marcelová
 • Real-N s.r.o – Komárno
 • SEKO SHOP – Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. – Komárno
 • Vydavateľstvo KT, spol. s r.o. – Komárno
 • Winery corp., s.r.o. – Komárno
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – Komárno
Priemysel a výroba
 • Nuritech SK – Hurbanovo
 • OLYMPS DOOR spol. s r. o. – Komárno
 • RELAX 2000, spol. s r.o. – Komárno
 • RENEM s.r.o. – Komárno
 • SenZo SLOVAKIA, spol. s r.o. – Komárno
 • SILCOTEC EUROPE (SK) s.r.o. – Komárno
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. – Komárno
 • Slovenské lodenice Komárno, a.s. – Komárno
 • Steffan D.C., s.r.o. – Svodín
 • Stroje a mechanizmy, a.s., – Komárno
 • Trémas Slovakia spol, s.r.o. – Komárno
Služby
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • Gabriel kovacs – gart – Komárno
 • GLS WEB Design, s.r.o. – Komárno
 • Netkom s.r.o – Komárno
Školstvo a vzdelávanie
 • Akadémia vzdelávania – Komárno
 • Gymnázium Hansa Selyeho – Komárno
 • Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých – Košice
 • Kolárovské vzdelávacie centrum, n.o. – Kolárovo
 • Nádácia pre Univerzitu Jána Selyeho – Komárno
 • Univerzita Jána Selyeho – Komárno
 • Základná škola Eötvos – Komárno
 • Združená stredná škola obchodu a služieb – Komárno
Verejná a štátna správa
 • Mesto Komárno – Komárno
 • Obecný úrad Marcelová – Marcelová
 • Regionálne osvetové centrum – Komárno
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Komárno
Zdravotníctvo
 • Lekáreň LACHESIS – NEOPHARM s.r.o – Komárno
 • Mudr. Eva Kuzmová – Komárno
 • Mudr. Lopušná Katarína – Komárno
 • S o X R a, s.r.o. – Medicína – Komárno
antivírusové riešenie ESET
 • Agroservis, s.r.o – Komárno
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. – Komárno
 • Mesto Komárno – Komárno
 • MG TRADE, s.r.o. – Komárno
 • Nuritech SK – Hurbanovo
 • Paulis Tibor – ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY – Marcelová
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Komárno
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. – Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. – Komárno
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – Komárno
dodávka a inštalácia servera
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • MG TRADE, s.r.o. – Komárno
 • P.F. trend, s.r.o – Komárno
 • Paulis Tibor – ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY – Marcelová
dodávka a inštalácia telefónnej ústredne Ateus Omega
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
dodávka a inštalácia veľkoformátovej tlačiarne
 • Slovenské lodenice Komárno, a.s. – Komárno
dodávka kancelárskej techniky
 • Akadémia vzdelávania – Komárno
 • Gustagrup s.r.o. – Komárno
 • Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých – Košice
 • Mudr. Eva Kuzmová – Komárno
 • Mudr. Lopušná Katarína – Komárno
 • Winery corp., s.r.o. – Komárno
dodávka kancelárskych PC
 • Agroservis, s.r.o – Komárno
 • Akadémia vzdelávania – Komárno
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • FOREX- Karol Tárnok – Komárno
 • Gustagrup s.r.o. – Komárno
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • in – Elis SK, s.r.o. – Komárno
 • Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých – Košice
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • Kolárovské vzdelávacie centrum, n.o. – Kolárovo
 • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. – Komárno
 • Lekáreň LACHESIS – NEOPHARM s.r.o – Komárno
 • Mesto Komárno – Komárno
 • Netkom s.r.o – Komárno
 • Nuritech SK – Hurbanovo
 • Obecný úrad Marcelová – Marcelová
 • Paulis Tibor – ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY – Marcelová
 • Real-N s.r.o – Komárno
 • Regionálne osvetové centrum – Komárno
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Komárno
 • RELAX 2000, spol. s r.o. – Komárno
 • RENEM s.r.o. – Komárno
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. – Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. – Komárno
 • Steffan D.C., s.r.o. – Svodín
 • Stroje a mechanizmy, a.s., – Komárno
 • Univerzita Jána Selyeho – Komárno
 • Združená stredná škola obchodu a služieb – Komárno
dodávka notebookov
 • Agroservis, s.r.o – Komárno
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • FOREX- Karol Tárnok – Komárno
 • GLS WEB Design, s.r.o. – Komárno
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. – Komárno
 • Mesto Komárno – Komárno
 • Mudr. Eva Kuzmová – Komárno
 • Netkom s.r.o – Komárno
 • OLYMPS DOOR spol. s r. o. – Komárno
 • Real-N s.r.o – Komárno
 • RELAX 2000, spol. s r.o. – Komárno
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. – Komárno
 • Slovenské lodenice Komárno, a.s. – Komárno
 • Stroje a mechanizmy, a.s., – Komárno
 • Trémas Slovakia spol, s.r.o. – Komárno
dodávka pracovných staníc
 • Gabriel kovacs – gart – Komárno
 • GLS WEB Design, s.r.o. – Komárno
 • Nádácia pre Univerzitu Jána Selyeho – Komárno
 • Slovenské lodenice Komárno, a.s. – Komárno
 • Vydavateľstvo KT, spol. s r.o. – Komárno
 • Winery corp., s.r.o. – Komárno
dodávka prepínačov
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • Stroje a mechanizmy, a.s., – Komárno
dodávka servera
 • OLYMPS DOOR spol. s r. o. – Komárno
dodávka software-ov
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • Slovenské lodenice Komárno, a.s. – Komárno
 • Stroje a mechanizmy, a.s., – Komárno
dodávka tlačiarne pre pracovné skupiny
 • Paulis Tibor – ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY – Marcelová
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – Komárno
konfigurácia servera
 • Nuritech SK – Hurbanovo
správa a údržba počítačovej siete
 • Agroservis, s.r.o – Komárno
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • FOREX- Karol Tárnok – Komárno
 • Gustagrup s.r.o. – Komárno
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • in – Elis SK, s.r.o. – Komárno
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • Real-N s.r.o – Komárno
 • RENEM s.r.o. – Komárno
 • SenZo SLOVAKIA, spol. s r.o. – Komárno
 • SILCOTEC EUROPE (SK) s.r.o. – Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. – Komárno
 • Trémas Slovakia spol, s.r.o. – Komárno
vytvorenie a konfigurácia bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi
 • Gymnázium Hansa Selyeho – Komárno
 • SEKO SHOP – Komárno
 • Základná škola Eötvos – Komárno
vytvorenie štruktúrovanej siete
 • Boris Gatial – Ekonomická kancelária – Kolárovo
 • Dunaj Petrol Trade a.s. – Komárno
 • CHOKITO TRANS s.r.o. – Kolárovo
 • IP TRANS, s.r.o. – Kolárovo
 • New Yorker (Obchodné centrum Optima) – Košice
 • S o X R a, s.r.o. – Medicína – Komárno
 • SenZo SLOVAKIA, spol. s r.o. – Komárno