Zoradiť podľa:
Agroservis, s.r.o - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • konfigurácia servera
 • správa a údržba počítačovej siete
 • dodávka servera
 • dodávka software-ov
GLS WEB Design, s.r.o. - Komárno
 • dodávka notebookov
 • dodávka pracovných staníc
Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • dodávka a inštalácia servera
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
Gymnázium Hansa Selyeho - Komárno
 • vytvorenie a konfigurácia bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi
Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých - Košice
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka kancelárskej techniky
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • dodávka a inštalácia servera
 • dodávka prepínačov
 • dodávka servera
Mesto Komárno - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
Univerzita Jána Selyeho - Komárno
 • dodávka pracovných staníc
New Yorker (Obchodné centrum Optima) - Košice
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
Nuritech SK - Hurbanovo
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • konfigurácia servera
Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka tlačiarne pre pracovné skupiny
 • dodávka a inštalácia servera
Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • konfigurácia servera
 • správa a údržba počítačovej siete
S o X R a, s.r.o. - Medicína - Komárno
 • vytvorenie štruktúrovanej siete
Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
 • dodávka notebookov
 • dodávka pracovných staníc
 • dodávka software-ov
Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. - Komárno
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • správa a údržba počítačovej siete
AGC Glass Hungary Kft.
 • dodávka kancelárskych PC
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
 • dodávka kancelárskych PC
Foxconn Hungary, Komárom
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka pracovných staníc
 • dodávka prepínačov
 • dodávka servera
BYD Smart Device Hungary Kft.
 • dodávka kancelárskej techniky
SK-CONT s. r. o. , Hadovce
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • dodávka prepínačov
 • dodávka servera
AGROTEC Magyarország Kft.
 • dodávka kancelárskej techniky
Hotel Európa
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • správa a údržba počítačovej siete
 • dodávka prepínačov
AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • antivírusové riešenie ESET
 • dodávka kancelárskych PC
 • dodávka notebookov
 • konfigurácia servera
 • správa a údržba počítačovej siete
Korporátna sféra
 • AGROTEC Magyarország Kft.
 • AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • New Yorker (Obchodné centrum Optima) - Košice
 • Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. - Komárno
Priemysel a výroba
 • AGC Glass Hungary Kft.
 • BYD Smart Device Hungary Kft.
 • Foxconn Hungary, Komárom
 • Nuritech SK - Hurbanovo
 • RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
 • SK-CONT s. r. o. , Hadovce
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. - Komárno
Služby
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • GLS WEB Design, s.r.o. - Komárno
 • Hotel Európa
Verejná a štátna správa
 • Mesto Komárno - Komárno
Zdravotníctvo
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Komárno
 • S o X R a, s.r.o. - Medicína - Komárno
Školstvo a vzdelávanie
 • Gymnázium Hansa Selyeho - Komárno
 • Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých - Košice
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
 • Univerzita Jána Selyeho - Komárno
antivírusové riešenie ESET
 • AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • Mesto Komárno - Komárno
 • Nuritech SK - Hurbanovo
 • Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
 • RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Komárno
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. - Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. - Komárno
dodávka a inštalácia servera
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
dodávka kancelárskej techniky
 • AGROTEC Magyarország Kft.
 • BYD Smart Device Hungary Kft.
 • Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých - Košice
dodávka kancelárskych PC
 • AGC Glass Hungary Kft.
 • AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • Foxconn Hungary, Komárom
 • Hotel Európa
 • Inštitút pre odb. vzdelávanie a vzd. Dospelých - Košice
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • Mesto Komárno - Komárno
 • Nuritech SK - Hurbanovo
 • Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
 • RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Komárno
 • SK-CONT s. r. o. , Hadovce
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. - Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. - Komárno
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
dodávka notebookov
 • AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • GLS WEB Design, s.r.o. - Komárno
 • Hotel Európa
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • Mesto Komárno - Komárno
 • RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
 • SK-CONT s. r. o. , Hadovce
 • Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s. - Komárno
dodávka pracovných staníc
 • Foxconn Hungary, Komárom
 • GLS WEB Design, s.r.o. - Komárno
 • SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
 • Univerzita Jána Selyeho - Komárno
dodávka prepínačov
 • Foxconn Hungary, Komárom
 • Hotel Európa
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • SK-CONT s. r. o. , Hadovce
dodávka servera
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • Foxconn Hungary, Komárom
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • SK-CONT s. r. o. , Hadovce
dodávka software-ov
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
dodávka tlačiarne pre pracovné skupiny
 • Paulis Tibor - ZÁHRADKÁRSKE SLUŽBY - Marcelová
konfigurácia servera
 • AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • Nuritech SK - Hurbanovo
 • RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
správa a údržba počítačovej siete
 • AGROVARIA export-import, spol. s.r.o.
 • Agroservis, s.r.o - Komárno
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • Hotel Európa
 • KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - Komárno
 • RELAX 2000, spol. s r.o. - Komárno
 • Somogyi Elektronic Slovensko s.r.o. - Komárno
vytvorenie a konfigurácia bezdrôtovej komunikácie Wi-Fi
 • Gymnázium Hansa Selyeho - Komárno
vytvorenie štruktúrovanej siete
 • Boris Gatial - Ekonomická kancelária - Kolárovo
 • New Yorker (Obchodné centrum Optima) - Košice
 • S o X R a, s.r.o. - Medicína - Komárno