Našim zákazníkom dávame možnosť kúpiť si tovar na úver bez komplikovaného vybavovania. Všetky formality prebehnú v predajni, kde zákazník tovar nakupuje.

Vybavenie je jednoduché

 1. Vezmite svoj občiansky prekaz a druhý doklad totožnosti (vodičský prekaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne, alebo bankovú kartu).
 2. Pri úvere nad 1 000 EUR si pripravtepotvrdenie o výške príjmov (potvrdenie od zamestnávateľa alebo kópiu daňového priznania, ak stedôchodca tak dôchodkový výmer).
 3. Vyberte si tovar a úverovú zmluvu uzavrite priamo v predajni.
 4. Schválenie zmluvy prebehne na počkanie.

Zákazník, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

 • fyzická osoba staršia ako 18 rokov
 • občan SR
 • občan ČR, ktorý má trvalý/prechodný pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR
 • má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť

Dĺžka a výška úveru

 • dĺžku splácania si môžete zvoliť, a to od 6 do 48 mesiacov (u vybraných úverov až do 72 mesiacov)
 • výška úveru sa pohybuje štandardne od 100 € do 1 500 € (u vybraných úverov môže byť až do 6 500 €)
 • na nákup tovaru do 1 000 € vo všetkých predajniach stačia iba dva doklady
 • možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, minimálne však:
  • 0% z predajnej ceny tovaru vo vybraných predajniach a u vybraných úverov
  • 10% z predajnej ceny tovaru do 700 €
  • 20% z predajnej ceny tovaru nad 700 €

Čo je potrebné na rýchle uzatvorenie zmluvy

 • preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom
 • druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti)
 • potvrdenie výšky príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit (dôchodca – dôchodkový výmer, živnostník – daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) – tento doklad nepotrebujete pri úvere do 1 000 €

Viac informácií na stránke: www.homecredit.sk