Kvalifikovaný certifikát

Kvalifikované certifikáty sú určené výlučne pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov v zmysle zákona o elektronickom podpise. Platný zaručený elektronický podpis overiteľný na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného DTCA má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Používanie kvalifikovaného certifikátu

Platnosť kvalifikovaného certifikátu je stanovená na jeden rok (365 dní). Po uplynutí tejto lehoty je automaticky ukončená jeho platnosť a certifikát nie je ďalej možné používať pre účely, na ktoré bol vydaný. Pred uplynutím tejto lehoty budete o blížiacom sa uplynutí doby jeho planosti informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.

Zaručený elektronický podpis je vhodné použiť napr.:

 • pre elektronické služby obchodného registra
 • na súdne podania
 • podania daňových priznaní
 • colné konanie
 • na obchodné zmluvy

Osobný komerčný certifikát

Osobné komerčné certifikáty sú určené primárne pre potreby vytvárania a overovania elektronických podpisov a šifrovania údajov. Tieto certifikáty sú vydávané podľa medzinárodne platných štandardov a je preto možné ich bezproblémové využitie v akomkoľvek systéme vyžadujúcom použitie certifikátov pre rôznorodé účely. Tieto certifikáty sú prvou voľbou ak chcete zabezpečiť Vašu komunikáciu pomocou elektronickej pošty, ochranu dôvernosti Vašich údajov alebo nahradiť papierovú komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi alebo priateľmi elektronickou.

Osobné komerčné certifikát možno vydať pre:

 • fyzickú osobu,
 • zamestnanca,
 • živnostníka,
 • právnickú osobu.

Elektronický podpis je vhodné použiť napr.:

 • na fakturáciu a iné účtovné doklady
 • komunikáciu pomocou elektronickej pošty

Postup získania produktu

Najprv je nutné pripraviť PC pro práci s certifikátmi.

Ďalej treba vytvoriť žiadosť

a uložiť vzniknutý súbor „cert.req“ na flash disk alebo CD.

Inštalácia certifikátu

Samozrejme je možnosť aj výjazdu servisného technika priamo k vám, v prípade záujmu stačí zavolať na telefónne číslo: 035 / 777 777 , resp. 0903 82 19 77 a dohodnúť s termín stretnutia.

Cenník služieb:

DRUH SLUŽBYCENA
bez DPHs DPH
CERTIFIKÁTY
Kvalifikovaný certifikát
vydanie prvotného alebo následného kvalifikovaného certifikátu
19,90 €23,88 €
Komerčný certifikát
vydanie prvotného alebo následného osobného komerčného certifikátu
15,90 €19,08 €
Certifikát pre server, podpisovanie faktúr
vydanie prvotného alebo následného certifikátu pre server
40,00 €48,00 €
Kompletné balíky pre zaručený elektronický podpis
ZEP – komplet Starcos v.3 USB
Obsahuje kvalifikovaný certifikát a USB token s čipom StarCos SPK 3.0
76,40 €91,68 €
Zariadenia pre elektronický podpis
Čipová karta Starcos SPK 3.7
Produkt certifikovaný NBÚ SR na tvorbu zaručeného elektronického podpisu. Cena zahŕňa aj ovládací softvér SecureStore v aktuálnej verzii.
32,50 €39,00 €
Čítačka čipových kariet (miniLector-S EVO, SCR 335, 3310, 3320, resp. ekvivalent)
Malá a kompaktná, pripojenie USB, ISO 7816 Class A, B contact smart card reader
24,00 €28,80 €
QSign 5 Premium
Aplikácia s licenciou Personal Premium je vhodná najmä na použitie pre podania na súdy SR, pre elektronické služby OR SR, elektronické faktúry, v obchodnom styku (uzatváranie obchodných zmlúv) a pod.
Licencia je viazaná na jeden klientský osobný počítač a NIE JE časovo obmedzená.
79 €94,80 €
QSign Reaktivácia
Rozšírenie licencie QSign na jeden ďalší osobný počítač.
19 €22,80 €
Služby
Časové pečiatkydohodou
Poštovné a balné v prípade zaslania tovaru poštou4,00 €4,80 €
Inštalácia a konfigurácia elektronického podpisu u zákazníka Komplet (Vytvorenie žiadosti, inštalácia certifikátu, konfigurácia PC pre ústredný portál, finančnú správu, školenie)100,00 €120,00 €
Inštalácia a konfigurácia elektronického podpisu u zákazníka pre Finančnú správu30,00 €36,00 €
Vytvorenie žiadosti o certifikát20,00 €24,00 €
Konfigurácia komerčného certifikátu (Elektrické podpisovanie faktúr)25,00 €30,00 €
Výjazd servisného technika (mimo mesta Komárno)0,80 €/km0,96 €/km